Minimální věk: 18 let

Vozidlo: automobil pro přepravu osob nebo nákladu jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče.
Výcvik a výuka je individuální a jeho délka trvání je především závislá na časových možnostech žáka. Výcvik a výuka nesmí být delší než 18 měsíců a nesmí skončit dříve než po dosažení příslušné věkové hranice.

Přihlašování do autoškoly je individuální. Při odevzdání příslušných dokumentů (přihláška a lékařský posudek - potvrzené ošetřujícím (praktickým) lékařem), bude žadatel zapsán do evidenční knihy, nahlášen na úřad, dostane učebnici, plán přednášek, a může začít.

Řidičský průkaz skupina B

Pokud při odevzdání přihlášky žadatel nesplňuje věkovou hranici 18 let musí být přihláška výcviku podepsaná zákonným zástupcem.


Po absolvování teorie jízdy je zahájen výcvik v řízení na sk.B absolvováním prvé etapy výcviku. Ta se skládá z výcviku v řízení na automobilovém trenažeru (3 výcvikové hodiny) a z výcviku na cvičné ploše a na komunikaci s minimálním provozem (4 hod.).

Výcvik v řízení na automobilovém trenažeru je výcvik téměř v laboratorním prostředí, bez stresu ze strachu z reálného silničního provozu získá absolvent základní návyky v ovládání vozidla. Naučí se koordinovat pohyby rukou a nohou při základních úkonech řízení vozidla. Moderní automobilový trenažer slouží k nácviku ovládání pedálů, řadicí páky a dalších ovladačů, tedy nácviku řazení, rozjíždění, zastavování. Rovněž také držení volantu a jeho ovládání, jízdy v přímém směru, ale také zatáčení, vnímání komunikace a okolního prostředí, sledování silničního provozu a další úkony. Výcvik v řízení na vozidle s automatickou převodovkou není zahájen v prvé etapě trenažérem, ale jízdou na cvičné ploše, která je oddělena od ostatního provozu.

Výcvik v řízení na cvičné ploše slouží ke zdokonalení a prohloubení znalosti získaných na automobilovém trenažeru, včetně nácviku couvání.

V následné druhé etapě (12 hod.) výcvik v řízení probíhá již v mírném provozu. Žadatel využívá dovedností získaných v prvé etapě, které aplikuje reálném provozu. Ve třetí etapě výcviku v řízení (9 hod.) se již jen zdokonalují nacvičené úkony a žadatel je veden k plné samostatnosti. Aplikuje všechny nacvičené úkony bez nápovědy učitele a s využitím teoretických znalostí získaných při výuce teorie nebo samostudiem zadané látky, provádí samostatnou jízdu v hustém silničním provozu. Součástí výcviku v řízení je i rychlá jízda po rychlostní komunikaci a samostatná jízda k zadanému cíli.

Je nutno zdůraznit, že zákonem stanovený rozsah hodin výcviku v řízení je stanoven jako minimální. Tak jako ne všichni se naučíme za pár hodin pracovat s počítačem nebo malovat, tak ne všichni se naučíme po pár hodinách samostatnému řízení. Každý máme vlohy na něco jiného. Výjimkou nejsou Individuální rozsahy 40, 60 i 80 hodin výcviku v řízení. Potřeba zvýšeného počtu hodin v řízení narůstá i věkem. Doporučujeme všem žadatelům zvážit reálně své schopnosti řízení a po konzultaci se svým učitelem se rozhodnout o ukončení výcviku nebo o dokoupení ještě dalších hodin výcviku v řízení. Přikoupením hodin výcviku v řízení je možno jen ušetřit! (Úspěšná prvá zkouška, žádné následné havárie a způsobení škody apod.).

Součástí naší výuky je i přezkoušení formou testu, které poskytne informaci vám i nám o vašich znalostech, ale také vám přiblíží prostředí opravdové zkoušky.

Zkoušky z odborné způsobilosti jsou složeny ze dvou dílčích zkoušek a to: - zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy, provádí se testem pomocí výpočetní techniky a zkouška z praktické jízdy. Tyto zkoušky z odborné způsobilosti prování obecní úřad obce s rozšířenou působností, resp. jeho zkušební komisař.

Počet hodin - individuální výcvik (možnost domácí výuky s povinností navštívit příslušný počet konzultací).

Praktická jízda 28 hodin
Teorie 12 hodin
Praktická údržba 2 hodiny
Zásady první pomoci 4 hodiny
Počet hodin je zakotven v zákoně č. 247/ 2000 sb. Vyučovací hodina má 45 minut

Tato objednávka je nezávazná. Na základě tohoto formuláře Vás budeme kontaktovat s naší podrobnou nabídkou.

Pokud nechcete vyplňovat formuláře zavolejte nám na tel. 257 318 522, 724 094 070.

Přihláška výcviku

Máte-li nějaké jiné přání nebo dotaz napište nám a my se vám pokusíme vyhovět nebo odpovědět.
CAPTCHA
Tato otázka slouží k zamezení automatického odesílání spamu.

Před započetím studia je třeba splnit podmínky pro přijetí, které jsou stanoveny zákonem č.247/2000 Sb. Od 1.7.2006 je třeba přiložit potvrzení o zdravotní způsobilost a prohlášení posuzované osoby. Formuláře a potřebné odkazy naleznete na této stránce.

ŽÁDOST O ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ

Adobe Acrobat Document (velikost 143kB)
Žádost o řidičské oprávnění je třeba vytisknou oboustranně. V případě, že vaše tiskárna oboustranný tisk nepodporuje, stačí vytisknout a vyplnit pouze stranu 1. Stranu 2. určenou pro záznamy o zkouškách v autoškole na přihlášku doplníme.

Vyplněnou žádost o řidičské oprávnění, posudek o zdravotní způsobilosti a prohlášení posuzované osoby odevzdejte prosím před započetím studia v naší autoškole.


PROHLÁŠENÍ POSUZOVANÉ OSOBY KE SVÉ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI

Adobe Acrobat Document (velikost 22kB)


SMLOUVA O VÝUCE A VÝCVIKU

Adobe Acrobat Document (velikost 40kB)


POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL

Adobe Acrobat Document (velikost 40kB)

Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel vydává posuzující lékař.

Posuzujícím lékařem se pro tyto účely rozumí

a. lékař se způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost registrujícího poskytovatele ambulantní zdravotní péče, (tj. Váš praktický lékař)
b. lékař poskytovatele pracovnělékařských služeb
c. lékař uvedený v písmenu a), kteréhokoliv poskytovatele této ambulantní zdravotní péče, jde-li o posuzovanou osobu, která nemá registrujícího poskytovatele nebo poskytovatele pracovnělékařských služeb

Lze doporučit, aby na lékařském posudku bylo z otisku razítka patrno, že posuzujícím lékaře je lékař se způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost. V ostatních případech bude velmi složité zjistit, relevantnost posudku.

K prohlížení dokumentů ve formátu PDF potřebujete program Acrobat Reader, který si můžete zdarma stáhnout přímo ze stránek výrobce.

Ceník výcviku a výuky pro skupinu B

Veškeré platby se provádějí v hotovosti nebo převodem na účet. Evidenční číslo žáka slouží jako variabilní symbol.

B - student

Standardní školné za zvýhodněnou cenu

14 000,-Kč

 

 

B - standard

Kompletní cena za výuku a výcvik včetně závěrečné zkoušky (obvykle cca 2 měsíce)
Pravidelné výukové přednášky + učební materály
Možnost jízd 7 dní v týdnu B - standard  

 

 

15 000,-Kč

 

 

 

B - exclusive

„Nejen oblek, ale i řidičák je možné ušít klientovi na míru“
„Váš časový plán si zvolte sami“
Nabídka je určena pro ty z Vás, kteří chtějí pro své děti:
- mít možnost přizpůsobení časového plánu školení,
- možnost nástupního stanoviště pro praktické jízdy blíž domova či
  škole
- umožnit praktickou výuku na vozech střední či vyšší třídy
- zajistit výuku v cizích jazycích
Právě pro Vás je určena tato exklusivní nabídka řidičského oprávnění
Využitím naší služby získáte skvělou péči a následující služby:
- Stanoviště pro praktické jízdy dle volby klienta v rámci Prahy 5,
  případně dle dohody
- Nadstandardní a individuální přístup při výuce, individuální školící
  plán
- Možnost výuky v několika jazycích

29 000,-Kč

 

B - express

Délka trvání kurzu do 4 týdnů! 22 000,- Kč

 

Výuka a výcvik v cizím jazyce +4 000,- Kč

 

Další položky

Jedna hodina po neúspěšné zkoušce 500,- Kč
Jedna hodina prostoje (neomluvená neučást na výcviku) 400,- Kč
Neomluvená nepřítomnost na zkoušce (méně jak 2 dny dopředu) 800,- Kč

 

Opravné zkoušky

Zkouška z jízdy 500,- Kč
Zkouška z "předpisů" 300,- Kč
Storno výcviku 21 %

 

Správní poplatky za zkoušku městskému úřadu

1.zkouška 700,- Kč
Oprava PJ (praktická jízda)" 400,- Kč
Oprava PPV (pravidla provozu vozidel (testy))" 100,- Kč

Pozn.: Poplatky za zkoušku městskému úřadu nemají s autoškolou nic společného.

Rychlý kontakt

Autoškola Kříž - Praha - Autoškola u Anděla
(autoškola se nachází v blízkosti metra trasa B stanice Anděl)

JINDŘICHA PLACHTY 15
150 00 PRAHA 5
Tel. : 257 318 522
(kancelář autoškoly)
Mobilní telefon : 728 006 384
e-mail: info@autoskola-praha.cz

Nezávazná poptávka