Minimální věk: 16 let

Vozidlo: Yamaha YBR 125 ccm, konstrukční rychlost omezena na 45 km/h
Výcvik a výuka je individuální a jeho délka trvání je především závislá na časových možnostech žáka.Výcvik a výuka nesmí být delší než 18 měsíců a nesmí skončit dříve než po dosažení příslušné věkové hranice.

Přihlašování do autoškoly je individuální. Při odevzdání příslušných dokumentů (přihláška a lékařský posudek - potvrzené ošetřujícím (praktickým) lékařem), bude žadatel zapsán do evidenční knihy, nahlášen na úřad, dostane učebnici, plán přednášek, a může začít.

Řidičský průkaz A1

Pokud při odevzdání přihlášky žadatel nesplňuje věkovou hranici 18 let musí být přihláška výcviku podepsaná zákonným zástupcem.


Praktický výcvik na motocyklu začíná na cvičné ploše, kde získáte pod dohledem instruktora základní dovednosti a poznáte ovládací prvky motocyklu a naučíte se motocykl ovládat. Naučíte se řádně na motocykl obléci, upevnit přilbu a další nezbytnosti. Po tomto úvodě budete cvičit rozjíždění, přeřazování rychlostní stupňů, zpomalování a zastavení.

V dalších hodinách pak tyto znalosti budete prohlubovat jízdou v malém provozu a postupně si budete zvykat na hustší městský provoz i provoz na rychlostní silnici s využitím všech převodových stupňů.

Ve třetí etapě výcviku již jen zdokonaluje nacvičené a učíte se samostatnosti bez pomáhání učitele. A jste připravováni na závěrečné zkoušky. Po absolvování všech hodin jízdy (zákonné minimum, či se dohodnete s učitelem výcvik ještě dopilovat přikoupením dalších hodin) budete zapsáni na zkoušku.

Před zkouškou z pravidel bychom ještě rádi přezkoušeli vaše znalosti z pravidel provozu. Po tomto přezkoušení dostanete zpravidla termín zkoušek.

Počet hodin - individuální výcvik (možnost domácí výuky s povinností navštívit příslušný počet konzultací).

Praktická jízda 13 hodin
Teorie 12 hodin
Praktická údržba 1 hodina
Zásady první pomoci 4 hodiny
Počet hodin je zakotven v zákoně č. 247/ 2000 sb. Vyučovací hodina má 45 minut

Tato objednávka je nezávazná. Na základě tohoto formuláře Vás budeme kontaktovat s naší podrobnou nabídkou.

Pokud nechcete vyplňovat formuláře zavolejte nám na tel. 257 318 522, 724 094 070.

Přihláška výcviku

Máte-li nějaké jiné přání nebo dotaz napište nám a my se vám pokusíme vyhovět nebo odpovědět.
CAPTCHA
Tato otázka slouží k zamezení automatického odesílání spamu.

Před započetím studia je třeba splnit podmínky pro přijetí, které jsou stanoveny zákonem č.247/2000 Sb. Od 1.7.2006 je třeba přiložit potvrzení o zdravotní způsobilost a prohlášení posuzované osoby. Formuláře a potřebné odkazy naleznete na této stránce.

ŽÁDOST O ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ

Adobe Acrobat Document (velikost 143kB)
Žádost o řidičské oprávnění je třeba vytisknou oboustranně. V případě, že vaše tiskárna oboustranný tisk nepodporuje, stačí vytisknout a vyplnit pouze stranu 1. Stranu 2. určenou pro záznamy o zkouškách v autoškole na přihlášku doplníme.

Vyplněnou žádost o řidičské oprávnění, posudek o zdravotní způsobilosti a prohlášení posuzované osoby odevzdejte prosím před započetím studia v naší autoškole.


PROHLÁŠENÍ POSUZOVANÉ OSOBY KE SVÉ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI

Adobe Acrobat Document (velikost 22kB)


SMLOUVA O VÝUCE A VÝCVIKU

Adobe Acrobat Document (velikost 40kB)


POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL

Adobe Acrobat Document (velikost 40kB)

Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel vydává posuzující lékař.

Posuzujícím lékařem se pro tyto účely rozumí

a. lékař se způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost registrujícího poskytovatele ambulantní zdravotní péče, (tj. Váš praktický lékař)
b. lékař poskytovatele pracovnělékařských služeb
c. lékař uvedený v písmenu a), kteréhokoliv poskytovatele této ambulantní zdravotní péče, jde-li o posuzovanou osobu, která nemá registrujícího poskytovatele nebo poskytovatele pracovnělékařských služeb

Lze doporučit, aby na lékařském posudku bylo z otisku razítka patrno, že posuzujícím lékaře je lékař se způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost. V ostatních případech bude velmi složité zjistit, relevantnost posudku.

K prohlížení dokumentů ve formátu PDF potřebujete program Acrobat Reader, který si můžete zdarma stáhnout přímo ze stránek výrobce.

Ceník výcviku a výuky pro skupinu A1

Veškeré platby se provádějí v hotovosti nebo převodem na účet. Evidenční číslo žáka slouží jako variabilní symbol.

Základní cena

A1 (výuka a výcvik - povinný minimální počet hodin stanovený učební osnovou) 16 000,- Kč

 

Doplňkové jízdy (výcvik)

Jedna hodina výcviku - jízda s učitelem na zadní sedačce motockylu 450,- Kč
Jedna hodina výcviku - samostatná jízda 800,- Kč
Jedna hodina výcviku na cvičné ploše 650,- Kč
Jedna hodina prostoje (neomluvená neúčast na výcviku) 450,- Kč

Opravné zkoušky

Zkouška z jízdy 650,-/850,- Kč
Zkouška z "předpisů" 300,- Kč
Storno výcviku 25 %

 

Správní poplatky za zkoušku městskému úřadu

1.zkouška 700,- Kč
Oprava PJ (praktická jízda)" 400,- Kč
Oprava PPV (pravidla provozu vozidel (testy))" 100,- Kč

Pozn.: Poplatky za zkoušku městskému úřadu nemají s autoškolou nic společného.

Rychlý kontakt

Autoškola Kříž - Praha - Autoškola u Anděla
(autoškola se nachází v blízkosti metra trasa B stanice Anděl)

JINDŘICHA PLACHTY 15
150 00 PRAHA 5
Tel. : 257 318 522
(kancelář autoškoly)
Mobilní telefon : 728 006 384
e-mail: info@autoskola-praha.cz

Nezávazná poptávka