Sdružený výcvik a výuka je kombinace 2 a více skupin řidičských oprávnění
Jedná se výcvik typu "A+B", "A+C", "A+D"….atd. Tuto problematiku budeme řešit individuelně.
Vždy musí být dodržen minimální předepsaný počet hodin výcviku a výuky. Rozhodně neplatí na rozdíl od min. počtu hodin součet cen v ceníku základních nebo rozšiřovacích výcviků. Vždy bude nižší. Výcvik a výuka nesmí být delší než 18 měsíců. Výcvik a výuka nesmí skončit dříve než po dosažení příslušné věkové hranice.

Přihlašování do autoškoly je individuální. Při odevzdání příslušných dokumentů (přihláška a lékařský posudek - potvrzené ošetřujícím (praktickým) lékařem), bude žadatel zapsán do evidenční knihy, nahlášen na úřad, dostane učebnici, plán přednášek, a může začít.

Pokud při odevzdání přihlášky žadatel nesplňuje věkovou hranici 18 let musí být přihláška výcviku podepsaná zákonným zástupcem.


Žadatelům přihlášeným za základě níže uvedeného formuláře bude poskytnuta sleva ve výši 5%, pokud nebudete uplatňovat slevu vyšší. Sleva se nevztahuje na objednávku vrácení řidičského oprávnění. Tato objednávka je nezávazná. Na základě tohoto formuláře Vás budeme kontaktovat s naší podrobnou nabídkou a poskytneme slevu.

Pokud nechcete vyplňovat formuláře zavolejte nám na tel. 257 318 522, 724 094 070.

Přihláška výcviku

Máte-li nějaké jiné přání nebo dotaz napište nám a my se vám pokusíme vyhovět nebo odpovědět.

Před započetím studia je třeba splnit podmínky pro přijetí, které jsou stanoveny zákonem č.247/2000 Sb. Od 1.7.2006 je třeba přiložit potvrzení o zdravotní způsobilost a prohlášení posuzované osoby. Formuláře a potřebné odkazy naleznete na této stránce.

ŽÁDOST O ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ

Adobe Acrobat Document (velikost 143kB)
Žádost o řidičské oprávnění je třeba vytisknou oboustranně. V případě, že vaše tiskárna oboustranný tisk nepodporuje, stačí vytisknout a vyplnit pouze stranu 1. Stranu 2. určenou pro záznamy o zkouškách v autoškole na přihlášku doplníme.

Vyplněnou žádost o řidičské oprávnění, posudek o zdravotní způsobilosti a prohlášení posuzované osoby odevzdejte prosím před započetím studia v naší autoškole.


PROHLÁŠENÍ POSUZOVANÉ OSOBY KE SVÉ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI

Adobe Acrobat Document (velikost 22kB)


POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL

Adobe Acrobat Document (velikost 40kB)

Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel vydává posuzující lékař.

Posuzujícím lékařem se pro tyto účely rozumí

a. lékař se způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost registrujícího poskytovatele ambulantní zdravotní péče, (tj. Váš praktický lékař)
b. lékař poskytovatele pracovnělékařských služeb
c. lékař uvedený v písmenu a), kteréhokoliv poskytovatele této ambulantní zdravotní péče, jde-li o posuzovanou osobu, která nemá registrujícího poskytovatele nebo poskytovatele pracovnělékařských služeb

Lze doporučit, aby na lékařském posudku bylo z otisku razítka patrno, že posuzujícím lékaře je lékař se způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost. V ostatních případech bude velmi složité zjistit, relevantnost posudku.

K prohlížení dokumentů ve formátu PDF potřebujete program Acrobat Reader, který si můžete zdarma stáhnout přímo ze stránek výrobce.

Ceník - příklad cen u skupiny A2 + B

Základní cena

A2 + B 19 000,- Kč

Jízdy (výcvik - sk.B)

Jedna hodina výcviku 400,- Kč
Jedna hodina po neúspěšné zkoušce 400,- Kč
Jedna hodina prostoje (neomluvená neučást na výcviku) 400,- Kč

Opravné zkoušky

Zkouška z jízdy 400,- Kč
Zkouška z "předpisů" 200,- Kč
Storno výcviku 25 %

Správní poplatky za zkoušku městskému úřadu

1.zkouška 700,- Kč
Oprava PJ (praktická jízda)" 400,- Kč
Oprava PPV (pravidla provozu vozidel (testy))" 100,- Kč

Pozn.: Poplatky za zkoušku městskému úřadu nemají s autoškolou nic společného.

Veškeré platby se provádějí v hotovosti nebo převodem na účet. Evidenční číslo žáka slouží jako variabilní symbol.

Rychlý kontakt

Autoškola Kříž - Praha - Autoškola u Anděla
(autoškola se nachází v blízkosti metra trasa B stanice Anděl)

JINDŘICHA PLACHTY 15
150 00 PRAHA 5
Tel. : 257 318 522
(kancelář autoškoly)
Mobilní telefon : 728 006 384
e-mail: info@autoskola-praha.cz

Nezávazná poptávka